Nhân vật Phật giáo Việt Nam (1800 - 2017)

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Đồng Bổn
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 3.75 MB
  • Số trang : 603
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 959
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nhân vật Phật giáo Việt Nam (1800 - 2017) trên điện thoại
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay, dù chỉ một thoáng để lại dấu ấn trên cuộc đời rồi đi vào quên lãng, ít ai còn nhắc tới. Chúng tôi, những người viết lại lịch sử Phật giáo cảm thấy áy náy khi chưa nêu được những danh tính nhân vật tiền nhân và đương đại, để những nhà nghiên cứu tìm biết về sự góp mặt của họ trong dòng chảy lịch sử Phật giáo, để lớp bụi thời gian đừng xóa nhòa đi tất cả.
Chính vì thế, sau khi ra mắt các quyển Danh Tăng Việt Nam 1,2,3, trong hồ sơ sưu khảo của mình còn biết bao nhiêu nhân vật, có rất nhiều vị chưa hội đủ yếu tố tiêu chuẩn là một danh tăng.
Chúng tôi nghĩ chỉ còn một cách giới thiệu sơ nét tất cả nhân vật Phật giáo có tên tuổi để lại cho đời qua hình thức thứ tự để dễ dàng tra cứu, dẫu biết rằng không bao giờ làm được trọn vẹn, nhưng phải bắt tay làm trước đã, rồi những bản in lần sau sẽ cập nhật những thiếu sót mà chúng tôi chưa có tư liệu hoặc chưa biết tới.