How to Draw from Photographs

Thể loại: Mỹ Thuật
Tác giả : Chưa rõ
  • Lượt đọc : 448
  • Kích thước : 35.79 MB
  • Số trang : 66
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 418
  • Số lượt xem : 1.832
  • Đọc trên điện thoại :
Sách bằng tiếng anh giúp các bạn hình dung các vẽ từ hình ảnh như thế nào