Khác Biệt Để Vươn Tầm

Tác giả : Mai Quốc Bình
  • Lượt đọc : 15
  • Kích thước : 17.03 MB
  • Số trang : 375
  • Đăng lúc : 3 tháng trước
  • Số lượt tải : 198
  • Số lượt xem : 931
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Khác Biệt Để Vươn Tầm trên điện thoại
Khác biệt không phải là một mục tiêu, càng không phải là đích đến. Khác biệt là một con đường mà ở đó mỗi điểm chạm là một phương pháp dẫn dắt chúng ta đi đến những thành công lớn hơn bằng con đường ngắn hơn, nhanh hơn và tối ưu hơn. Khác biệt không phải là đi ngược lại với số đông để trở nên dị biệt, mà là đi cùng hướng với đám đông nhưng bằng phương pháp thông minh hơn, hiệu quả hơn để tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội cho chính mình. Đó là định hướng xuyên suốt từ đầu đến cuối cuốn sách này và là con đường mà các bạn đang tìm.