Kho tàng tục ngữ người Việt - Tập 1

Tác giả : Nguyễn Xuân Kính
  • Lượt đọc : 31
  • Kích thước : 16.13 MB
  • Số trang : 1685
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 605
  • Số lượt xem : 3.388
  • Đọc trên điện thoại :
1. Tiếp theo bộ Kho tàng ca dao người Việt (xuất bản năm 1995, tái bản cố sửa chữa, bổ sung năm 2001), Viện Nghiên cứu văn hóa dân gian (thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia) tổ chức biên soạn Kho tàng tục ngữ người Việt.

2. Số câu (đơn vị) tục ngữ được tập hợp ở đây là 16.098. Những câu này vốn có mặt trong 52 đầu sách (gồm 63 tập), trong số sách này, cuốn xuất bản sớm nhất là vào năm 1896, sách mới nhất được in năm 1999.

Lần đầu tiên có một công trình giới thiệu tục ngữ với sốcâu nhiều nhất, có ghi xuất xứ và các dị bản (bản khác) trong trường hợp một câu có nhiều bản.

Lần đầu tiên có một công trình chú giải được nhiều câu tục ngữ nhất.

Lần đầu tiên có một công trình giới thiệu tục ngữ theo nhiều hệ thống. Hệ thống thứ nhất là Tục ngữ người Việt sắp xếp theo trật tự chữ cái của tiếng đầu. Hệ thống thứ hai là Hệ thống tra cứu theo chủ đề. Ngoài ra còn có Bảng tra tên đất, Bảng tra tên người. Thư mục về tục ngữ.

3. Công trình được tiến hành từ năm 1997 đến tháng 9 năm 2002 theo hai giai đoạn....