Kỹ thuật bảo quản nông sản

Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 411
  • Kích thước : 3.40 MB
  • Số trang : 251
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 255
  • Số lượt xem : 1.576
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách giới thiệu những vấn đề chung nhất về bảo quản nông sản, các thiết bị, phương pháp, kho bảo quản nông sản cũng như những sinh vật có hại trong bảo quản nông sản cùng các biện pháp bảo vệ.