Nam Nữ ái tình

Tác giả : Nguyễn Di Luân
  • Lượt đọc : 531
  • Kích thước : 12.02 MB
  • Số trang : 42
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 566
  • Số lượt xem : 2.271
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nam Nữ ái tình trên điện thoại
Công dụng về sự đọc sách này :
- Phàm những cha mẹ có con trai con gái đã lớn, dạy bảo không tiện thì nên mua cuốn sách này cho con cái đọc
- Những con trai con gái chưa kết hôn và những trai gái đã kết hôn, nên đọc sách này để biết phép vệ sinh
- Những vợ chồng hay bất hòa, nên đọc sách này để cầu tự
- Những trai gái nhiều tật bệnh, nên đọc sách này để tránh khỏi bệnh tật và cầu thọ
- Những trai gái túng dục đa tình, nên đọc sách này để biết sợ mà tỉnh ngộ.