Nghi thức Phóng sanh

Thể loại: Tôn Giáo – Tâm Linh
Tác giả : Thích Nhật Từ
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 0.25 MB
  • Số trang : 17
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.390
  • Đọc trên điện thoại :
Nghi thức phóng sanh là sự trải nghiệm lòng từ bi thương vật, trao tặng tự do và sự sống lần thứ hai cho các động vật bị giam cầm. Vì các loài chim cá không hiểu được ngôn ngữ của con người, khi sử dụng nghi thức này, người đọc tụng phải thực tập quán chiếu.
Kệ giải nghiệp cho các vật bị giam cầm có ý nghĩa đổi đời súc sinh thành con người. Quán tưởng chuyển nghiệp có sức trợ dẫn, nhằm giúp loài bị giam cầm tiêu trừ túc nghiệp. Kệ quy y và sám hối có ý nghĩa to lớn cho sự chuyển nghiệp súc sinh và ba đường khổ nói chung.