Người Trung Quốc Xấu Xí

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Bá Dương
  • Lượt đọc : 1.062
  • Kích thước : 0.82 MB
  • Số trang : 222
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 687
  • Số lượt xem : 3.648
  • Đọc trên điện thoại :
Quyển sách này tuy được viết và xuất bản ban đầu ở Đài Loan, tuy có một cái nhìn độc đáo về văn hóa và các chế độ chính trị Trung Quốc, đặc biệt chỉ trích những phong trào Phản hữu, Cách mạng Văn hóa,v.v...và cả Mao Trạch Đông