Nhạc Lý Nâng Cao Thực Hành

Thể loại: Âm Nhạc
Tác giả : Ngô Ngọc Thắng
  • Lượt đọc : 1.611
  • Kích thước : 6.90 MB
  • Số trang : 126
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.954
  • Số lượt xem : 44.891
  • Đọc trên điện thoại :
Phát triển và bổ sung thêm các kiến thức mà chúng ta đã học trong nhạc lý căn bản thực hành: quãng, hợp âm, âm giai... và một số vấn đề mới như: Giai điệu – tiết tấu – hòa âm, Âm thức; Xác định âm thể và chuyển hợp âm trong một bản nhạc...
Ngoài các bài hát tiếng Việt, bạn sẽ được cung cấp và thực hành trên một số bản nhạc nước ngoài nổi tiếng khác để tăng khả năng nhạc lý và mở rộng hiểu biết. Đồng thời, phần phụ lục còn cung cấp chữ viết tắt về âm nhạc trong thông tin quốc tế...