Giáo dục âm nhạc - Tập 2: Phương pháp giáo dục âm nhạc

Thể loại: Âm Nhạc ;Giáo dục
Tác giả : Phạm Thị Hòa
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 35.13 MB
  • Số trang : 175
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 85
  • Số lượt xem : 1.259
  • Đọc trên điện thoại :
Để phục vụ công tác đào tạo giáo viên Mầm non có kiến thức và kĩ năng âm nhạc cơ bản, năm 2003, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm đã tái bản có sửa chữa cuốn Giáo dục Âm nhạc - Tập I (Nhạc lí cơ bản - Xướng âm).
Giáo trình Giáo dục Âm nhạc - Tập II (Phương pháp giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non) được biên soạn để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của môn học, nhằm trang bị cho giáo viên mầm non có kiến thức, cơ sở lí luận và phương pháp giáo dục âm nhạc.
Giáo trình bao gồm bốn chương:
- Chương một: Một số vấn đề chung về giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non.
- Chương hai: Phương pháp dạy các hoạt động âm nhạc.
- Chương ba: Các hình thức tổ chức hoạt động âm nhạc. - Chương bốn: Soạn giáo án và tập dạy.
Nội dung chủ yếu đề cập đến phương pháp dạy các hoạt động ca hát, vận động theo nhạc, nghe hát, trò chơi âm nhạc ở trường Mầm non. Ngoài việc nghiên cứu cơ sở lí luận của phương pháp giáo dục âm nhạc, giáo trình còn đề cập đến những đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi mầm non liên quan đến hoạt động âm nhạc, các hình thức tổ chức giáo dục âm nhạc trong trường Mầm non, những vấn đề đổi mới hiện nay trong giáo dục âm nhạc. Phần phụ lục bổ sung một số bài dạy trẻ hát và bài hát cho trẻ nghe.