Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

Thể loại: Giáo dục ;Sinh Học
Tác giả : Nguyễn Văn Hồng
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 26.06 MB
  • Số trang : 231
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 25
  • Số lượt xem : 634
  • Đọc trên điện thoại :
Nội dung giáo trình “Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học” bao gồm 7 chương với các nội dung chủ yếu dưới đây:
Chương 1: Khái quát về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Chương 2: Vận dụng dạy học dự án để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 3: Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 4: Vận dụng dạy học kết hợp để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 5: Vận dụng dạy học trải nghiệm để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 6: Vận dụng dạy học khám phá để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Chương 7: Vận dụng dạy học tích hợp để phát triển năng lực học sinh trong dạy học môn Sinh học
Những nội dung được trình bày trong giáo trình “Vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học Sinh học” là kết quả trong nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu của các giảng viên.