Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Xuân Lạc
  • Lượt đọc : 667
  • Kích thước : 33.89 MB
  • Số trang : 159
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 217
  • Số lượt xem : 2.437
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Những Bài Làm Văn Tiêu Biểu 9” của tác giả Nguyễn Xuân Lạc bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành đồng thời tuyển chọn các bài văn hay của các tác giả là nhà văn, nhà phê bình, của các thầy cô giáo cũng như của chính các em học sinh. Đó là những bài văn tiêu biểu, được đánh giá cao và đã được đăng trên các tạp chí, báo chí, các sách tham khảo khác, để từ đó giúp các em học sinh nâng cao năng lực làm văn của mình.

Cuốn sách Những bài làm văn tiêu biểu 9, gồm có hai phần:

I. Một số vấn đề về phương pháp làm các kiểu bài ở lớp 9.

II. Tuyển chọn các bài làm văn hay ở lớp 9.

Phần II, được tuyển chọn những bài văn hay thuộc chương trình Tập làm văn lớp 9, bao gồm các kiểu bài:

1. Kiểu bài thuyết minh (có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật, đặc biệt là các yếu tố miêu tả).

2. Kiểu bài tự sự (kết hợp với miêu tả, nghị luận, đối thoại và độc thoại…)

3. Kiểu bài nghị luận (nghị luận về xã hội và nghị luận về văn học)

4. Tập nhận diện thơ tám chữ và tập làm thơ tám chữ.

Những bài làm văn hay được tuyển chọn đều cố gắng đạt được yêu cầu: tiêu biểu, vừa trình độ, dễ tiếp nhận, dễ vận dụng.