Những Câu Chuyện Trung Hoa Xưa: 36 Kế

Thể loại: Lịch Sử ;Chính Trị
Tác giả : Trình Ngọc Hoa
  • Lượt đọc : 711
  • Kích thước : 0.20 MB
  • Số trang : 23
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 659
  • Số lượt xem : 4.058
  • Đọc trên điện thoại :
36 kế kể về các kế sách của tướng sĩ Trung Hoa thời cổ xưa. Đọc để hiểu từ đâu có những từ Mượn gió bẻ măng, Giương Đông kích Tây, Muốn bắt nên thả....

Kế thứ 1 : Man Thiên Quá Hải

Kế thứ 2 : Vây Ngụy Cứu Triệu

Kế thứ 3 : Mưu Sâu Của Khổng Minh

Kế thứ 4 : Dĩ Dật Đãi Lao

Kế thứ 5 : Mượn Gió Bẻ Măng

Kế thứ 6 : Giương Đông Kích Tây

Kế thứ 7 : Hư Hư Thực Thực

Kế thứ 8 : Ám Độ Trần Sương

Kế thứ 9 : Cách Bờ Xem Cháy

Kế thứ 10 : Khẩu Phật Tâm Xà

Kế thứ 11 : Lý Phạt Đào Cương

Kế thứ 12 : Thuận Thủ Khiên Dương

Kế thứ 13 : Đả Thảo Kinh Xà

Kế thứ 14 : Mượn Xác Hoàn Hồn

Kế thứ 15 : Điệu Hổ Ly Sơn

Kế thứ 16 : Muốn Bắt Nên Thả

Kế thứ 17 : Thả Con Săn Sắt Bắt Con Cá Rô

Kế thứ 18 : Bắt Giặt Bắt Vua

Kế thứ 19 : Rút Củi Dưới Nồi

Kế thứ 20 : Đục Nước Béo Cò

Kế thứ 21 : Kim Thiền Thoát Xác

Kế thứ 22 : Đóng Cửa Bắt Giặc

Kế thứ 23 : Xa Thân Gần Đánh

Kế thứ 24 : Giả Đạo Trượng Hổ

Kế thứ 25 : Thay Xà Đổi Cột

Kế thứ 26 : Chỉ Gà Mắng Chó

Kế thứ 27 : Giả Si Bất Điên

Kế thứ 28 : Lên Lầu Rút Thang

Kế thứ 29 : Cây Cành Nở Hoa

Kế thứ 30 : Phản Khách Vi Chủ

Kế thứ 31 : Mỹ Nhân Kế

Kế thứ 32 : Không Thành Kế

Kế thứ 33 : Phản Gián Kế

Kế thứ 34 : Khổ Nhục Kế

Kế thứ 35 : Liên Hoàn Kế

Kế thứ 36 : Tẩu Vi Thượng Sách

Thuộc bộ sách