Những Đứa Trẻ Thông Minh Nhất Thế Giới

Tác giả : Amanda Ripley
  • Lượt đọc : 379
  • Kích thước : 8.24 MB
  • Số trang : 158
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 329
  • Số lượt xem : 2.168
  • Đọc trên điện thoại :
"Amada Ripley đã có một quá trình quan sát, đánh giá tỉ mỉ và hết sức khách quan. Cô đã thấy một thế giới thực tại vô cùng phức tạp "ở ngoài kia" - những mô hình trường học với những bất cập và thiếu sót riêng, nhưng đồng thời cũng tìm ra những bài học đích đáng, rõ ràng và chân thực để có thể giáo dục những đứa trẻ chúng ta tốt hơn. Những Đứa Trẻ Thông Minh Nhất Thế Giới đã mang tới cho tôi một cái nhìn sâu sắc và thấu hiểu, trên cả tư cách phụ huynh cũng như một nhà giáo dục, hơn bất kỳ cuốn sách nào mà tôi từng đọc trước đây."