Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Thể loại: Công Nghệ Thông Tin
Tác giả : Nguyễn Văn Ba
  • Lượt đọc : 1.482
  • Kích thước : 7.81 MB
  • Số trang : 290
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 1.351
  • Số lượt xem : 6.597
  • Đọc trên điện thoại :
Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin – Nguyễn Văn Ba

Phân tích và thiết kế ( PT & TK) là những phân việc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng một hệ thống tin học.
Cuốn sách trình bày một loạt các phương pháp PT & TKkinh điển : Phương pháp SA dùng cho phân tích chức nǎng, phương pháp E/A và mô hình quan hệ dùng cho phân tích dữ liệu, phương pháp SART dùng cho phân tích động thái và phương pháp SD dùng cho thiết kế hệ thống. Chúng sẽ được vận dụng bổ sung cho nhau, vì mỗi phương pháp đó chỉ là đề cập một phương diện của quá trình PT & TK. Mặt khác chúng hoàn toàn thích ứng được với nhau vì chúng nhất quán trong xu hướng phân tích trên xuống. Các phương pháp này là dể hiểu, dễ dùng, hơn nữa đã được thử thách qua thời gian, và cho đến nay vẫn được vận dụng trong một hệ thống lớn và quen thuộc như ORACLE.
Cuốn sách được kết cấu như sau:
Chương I: Đại cương về hệ thống và chu trình phát triển hệ thống
Chương II: Khảo sát hiện trạng và tìm hiểu các nhu cầu
Chương III: Phân tích hệ thống về chức năng
Chương IV: Phân tích hệ thống về dữ liệu
Chương V: Phân tích hệ thống về dữ liệu
Chương VI: Phân tích hệ thống về động thái
Chương VII: Thiết kế hệ thống
Chương VIII: Một số vấn đề cài đặt hệ thống...