Quản Lý Công Việc Văn Phòng - "Nàng Dâu" Tạo Tiếng Thơm Cho Doanh Nghiệp

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 563
  • Kích thước : 6.59 MB
  • Số trang : 127
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 355
  • Số lượt xem : 2.516
  • Đọc trên điện thoại :
Quản Lý Công Việc Văn Phòng - "Nàng Dâu" Tạo Tiếng Thơm Cho Doanh Nghiệp

Cuốn sách giúp bạn hiểu rõ vai trò của một phòng quản trị hành chính, áp dụng công cụ hoạch định công việc văn phòng nhằm tiết kiệm các nguồn lực, sắp xếp không gian văn phòng hợp lý và khoa học dựa trên một số nguyên tắc thiết thực, thiết kế các hệ thống hữu dụng để quản lý thông tin, tài sản vô giá của doanh nghiệp.

Thuộc bộ sách