Tạo Động Lực Làm Việc - Phải Chăng Chỉ Có Thể Bằng Tiền?

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 454
  • Kích thước : 59.99 MB
  • Số trang : 140
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 715
  • Số lượt xem : 3.502
  • Đọc trên điện thoại :
Tạo Động Lực Làm Việc - Phải Chăng Chỉ Có Thể Bằng Tiền?

Bạn làm thế nào để cho nhân viên của bạn có động lực làm việc cao hơn – quan tâm và nhiệt tình hơn với những mục tiêu mà bạn và doanh nghiệp của bạn đang muốn hoàn thành? Bạn có nghĩ rằng nếu được trả lương cao hơn thì nhân viên sẽ làm việc chăm chỉ, nhiệt tình và hiệu quả hơn không? Nếu câu trả lời là “có” thì bạn không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, chắc bạn cũng biết rằng có những cách khác ngoài tiền lương cũng có thể tạo động lực cho nhân viên của bạn làm việc. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu thêm những nguyên lý cơ bản trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Khi học xong cuốn sách, bạn sẽ có thể:

Định nghĩa “động lực làm việc” trên quan điểm quản lý

Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người cùng làm việc với bạn

Nhận biết các nguyên tắc làm giàu công việc

Mô tả vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên

Áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

Mục lục:

Giới thiệu cuốn sách

Phần A: Tạo động lực là gì?

Phần B: Hiểu biết hành vi tại nơi làm việc

Phần C: Làm cho công việc có ý nghĩa hơn

Phần D: Vai trò của người lãnh đạo

Đánh giá kết quả

Tóm lược và suy ngẫm.

Mời bạn đón đọc.

Thuộc bộ sách