Lập & Quản Lý Ngân Sách Doanh Nghiệp - Chủ Động Nguồn Tiền, Ngăn Ngừa "Túng Quẫn"

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 265
  • Kích thước : 59.20 MB
  • Số trang : 137
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 581
  • Số lượt xem : 2.533
  • Đọc trên điện thoại :
Lập & Quản Lý Ngân Sách Doanh Nghiệp - Chủ Động Nguồn Tiền, Ngăn Ngừa "Túng Quẫn"

Ngân sách là một công cụ không thể thiếu trong việc quản lý các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp. Nếu thông suốt vai trò của ngân sách, biết cách thực hiện các ngân sách đã hoạch định, doanh nghiệp của bạn có thể phân bổ nguồn tài chính cho các mục tiêu thích hợp, đảm bảo việc chi tiêu không vượt quá kế hoạch và sau cùng là sử dụng tối ưu nguồn tiền của doanh nghiệp.

Học xong cuốn sách này, bạn có thể:

Giải thích ngân sách là gì

Cung cấp thông tin cần thiết cho việc hoạch định ngân sách;

Áp dụng các ngân sách đã hoạch định

Kiểm soát việc thực hiện ngân sách.

Mục lục:

Giới thiệu cuốn sách

Phần A: Ngân sách là gì?

Phần B: Hoạch định ngân sách

Phần C: Sử dụng các ngân sách

Đánh giá kết quả

Hãy tóm lược và suy ngẫm

Phụ lục.

Mời bạn đón đọc.

Thuộc bộ sách