Thiết Lập Và Sử Dụng Quyền Lực Để Quản Lý Hiệu Quả Hơn

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 273
  • Kích thước : 57.00 MB
  • Số trang : 103
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 504
  • Số lượt xem : 1.868
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thiết Lập Và Sử Dụng Quyền Lực Để Quản Lý Hiệu Quả Hơn trên điện thoại
Thiết Lập Và Sử Dụng Quyền Lực Để Quản Lý Hiệu Quả Hơn


Nhân viên của bạn làm việc cho bạn vì sợ hãi hay vì kính trọng? Quyền hạn thường là vấn đề nhạy cảm đối với cả người quản lý và nhân viên.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn xem xét quyền hạn của bạn trong vai trò một người trưởng nhóm, và xem bạn đã sử dụng quyền hạn đó để quản lý nhóm của bạn hiệu quả như thế nào.

Sau khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có khả năng tốt hơn để:

- Giải thích được quyền hạn là gì và quyền hạn quan hệ với quyền lực và trách nhiệm như thế nào trong một doanh nghiệp.

- Xác định xem quyền hạn được thiết lập như thế nào và cách sử dụng nó tại nơi làm việc.

- Phân biệt được ba loại quyền hạn.

- Giải thích cách sử dụng quyền hạn hiệu quả để mang lại lợi ích cho nhóm và cho doanh nghiệp.

- Ứng dụng cách tiếp cận có hệ thống trong việc ra quyết định và đảm bảo có sự tham vấn thỏa đáng trong quá trình này

Thuộc bộ sách