Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý - Khám Phá Bí Mật Của Báo Cáo Tài Chính

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 385
  • Kích thước : 56.16 MB
  • Số trang : 139
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 824
  • Số lượt xem : 2.792
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý - Khám Phá Bí Mật Của Báo Cáo Tài Chính trên điện thoại
Kế Toán Dành Cho Nhà Quản Lý - Khám Phá Bí Mật Của Báo Cáo Tài Chính

Kế toán không đơn thuần là công việc của nhân viên kế toán. Kế toán là công cụ của nhà quản lý để hoạc định ngân sách cho tương lai, kiểm soát chi phí và đánh giá hiểu quả hoạt động của doanh nghiệp. Cuốn sách này, có thể giúp bạn nâng cao hiểu biết về lĩnh vực kế toán thông qua việc đọc và hiểu báo cáo tài chính, từ đó giúp bạn có thểm thông tin để ra quyết định tốt nhằm nâng cao hiểu quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp.
Hoàn tất cuốn sách này, bạn có thể:
Giải thích năm lý do chính tại sao doanh nghiệp phải theo dõi sổ sách kế toán.
Đọc và hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán.
Mô tả thủ tục lập dự báo tiền mặt để kiểm soát nguồn tiền;
Sử dụng các tỷ số tài chính để phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục lục:

Giới thiệu cuốn sách

Phần A: Vai trò của kế toán

Phần B: Tổng quan về các báo cáo tài chính

Phần C: Các yếu tố của báo cáo kế toán

Phần D: Các yếu tố của báo cáo kế toán

Đánh giá kết quả

Hãy tóm lược và suy ngẫm.

Mời bạn đón đọc.

Thuộc bộ sách