Để Trở Nên Hiệu Quả Hơn - Đánh Thức Tiềm Năng Trong Bạn

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 305
  • Kích thước : 43.96 MB
  • Số trang : 97
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 525
  • Số lượt xem : 2.257
  • Đọc trên điện thoại :
Để Trở Nên Hiệu Quả Hơn - Đánh Thức Tiềm Năng Trong Bạn

Tự quản lý đang trở thành một kỹ năng cốt lõi cho các nhà quản lý trong việc nhanh chóng lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc của họ. Cuốn sách này sẽ giúp bạn khám phá những điểm mạnh và điểm yếu của bạn, suy nghĩ và cảm xúc của bạn trong mối quan hệ với người khác.Đồng thời nó giúp bạn xác định mục tiêu cá nhân và công việc của bạn, cũng như tiềm lực của bạn để đạt được các mục tiêu đó.

Sau khi hoàn thành cuốn sách này, bạn có khả năng tốt hơn để:

Xác định được tự quản lý bản thân là gì?

Đánh giá mức độ bạn tự quản lý bản thân như thế nào?

Xác định các cách thức làm cho những suy nghĩ của mình trở nên sâu sắc và sáng tạo hơn.

Nhận biết cảm xúc chính là một thành phần thiết yếu trong công việc.

Xác định cách thức nâng cao năng lực cảm xúc của bạn.

Mô tả các cách thức tác động lên động lực bản thân.

Mô tả các cách thức quản lý việc học hỏi và thay đổi bản thân nhằm phát triển những năng lực cần thiết giúp bạn trở nên hiệu quả.

Thuộc bộ sách