Tìm Hiểu Chất Lượng Có Phải Như Bạn Nghĩ Không?

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Business Edge
  • Lượt đọc : 280
  • Kích thước : 43.96 MB
  • Số trang : 119
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 548
  • Số lượt xem : 2.221
  • Đọc trên điện thoại :
Tìm Hiểu Chất Lượng Có Phải Như Bạn Nghĩ Không?

Cuốn sách Tìm Hiểu Chất Lượng này nằm trong bộ sách: Quản trị sản xuất và vận hành. Sau khi nghiên cứu cuốn sách này, bạn có thể: Giải thích ý nghĩa của chất lượng;
Mô tả những lợi ích mà việc cải tiến chất lượng mang lại và xác định các chi phí cho chất lượng;
Giải thích nội dung của các thành phần then chốt của quản lý chất lượng toàn diện;
Áp dụng phương thức làm việc theo nhóm để cải tiến chất lượng.

Thuộc bộ sách