Quảng Cáo Sáng Tạo

Tác giả : Nguyễn Nam Trung
  • Lượt đọc : 296
  • Kích thước : 1.39 MB
  • Số trang : 48
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 428
  • Số lượt xem : 2.672
  • Đọc trên điện thoại :
Quảng cáo sáng tạo của tác giả Nguyễn Nam Trung giới thiệu các hiểu biết cơ bản về ngành quảng cáo (lịch sử ngành quảng cáo, thực trạng quảng cảo ở Việt Nam hiện nay...), quảng cáo sáng tạo là gì và hiệu quả của nó, chiến lược sáng tạo (quy trình sáng tạo, chiến lược sáng tạo, bản yêu cầu sáng tạo, các bước thực hiện một quảng cáo...) và một số điều cần lưu ý về quảng cáo.