Sa Mạc Nở Hoa

Tác giả : Virginia M. Axline
  • Lượt đọc : 1.061
  • Kích thước : 0.92 MB
  • Số trang : 179
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 457
  • Số lượt xem : 5.206
  • Đọc trên điện thoại :
SA MẠC NỞ HOA (Dibs in Search of Self) của tác giả Virginia Axline - một nhà trị liệu nổi tiếng về kỹ thuật chữa trị cho trẻ em rối loạn tình cảm - là một trong những quyển sách kinh điển về trị liệu tâm lý cho trẻ em.

"Đây là một tài liệu trung thực và đầy đủ, với sự chính xác khoa học, vì tất cả những buổi trị liệu đều được ghi âm. Nhưng nó không chỉ dành cho các chuyên gia, vì cùng lúc nó diễn tả những chi tiết rất gần gũi với chúng ta [...]" - Tiến sĩ Tô Thị Ánh.