Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1

Thể loại: Lớp 4 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Minh Thuyết
  • Lượt đọc : 5.153
  • Kích thước : 9.62 MB
  • Số trang : 183
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 4.173
  • Số lượt xem : 27.187
  • Đọc trên điện thoại :
Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 4 :

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

Tuần 1. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Chính tả (Nghe – viết): Dế mèn bênh vực kẻ yếu
Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Tập đọc: Mẹ ốm
Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện
Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Tuần 2. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Chính tả (Nghe – viết): Mười năm cõng bạn đi học
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân hậu – đoàn kết
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 2
Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Tập làm văn: Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện
Tuần 3. Thương người như thể thương thân
Tập đọc: Thư thăm bạn
Chính tả (Nghe – viết): Cháu nghe câu chuyện của bà
Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 3
Tập đọc: Người ăn xin
Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
Tập làm văn: Viết thư
MĂNG MỌC THẲNG

Tuần 4. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Một người chính trực
Chính tả (Nghe – Viết): Truyện cổ tích nước mình
Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy
Kể chuyện: Một nhà thơ chân chính
Tập đọc: Tre Việt Nam
Tập làm văn: Cốt truyện
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ ghép và từ láy
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng cốt truyện
Tuần 5. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Những hạt thóc giống
Chính tả (Nghe – viết): Những hạt thóc giống
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 5 Tiếng Việt 4
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 5
Tập đọc: Gà Trống và Cáo
Tập làm văn: Viết thư (Kiểm tra viết)
Luyện từ và câu : Danh từ
Luyện tập: Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
Tuần 6. Măng mọc thẳng
Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca
Chính tả (Nghe – viết): Người viết truyện thật thà
Luyện từ và câu: Danh từ chung và danh từ riêng
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 6
Tập đọc: Chị em tôi
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trung thực – Tự trọng – Tuần 6 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ

Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Trung thu độc lập
Chính tả (Nhớ-viết): Gà Trống và Cáo
Luyện từ và câu: Cách viết người, tên địa lí Việt Nam
Kể chuyện: Lời ước dưới trăng
Tập đọc: Ở Vương quốc Tương lai
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 8. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Chính tả (Nghe-viết): Trung thu độc lập
Luyện từ và câu: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 8
Tập đọc: Đôi giày ba ta màu xanh
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Luyện tập từ và câu: Dấu ngoặc kép
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Tuần 9. Trên đôi cánh ước mơ
Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Chính tả (Nghe-viết): Thợ rèn
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 9
Tập đọc: Điều ước của vua Mi-đát
Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Luyện từ và câu: Động từ
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 9 Tiếng Việt 4
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 4
CÓ CHÍ THÌ NÊN

Tuần 11. Có chí thì nên
Tập đọc: Ông trạng thả diều
Chính tả (Nhớ-viết): Nếu chúng mình có phép lạ
Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ
Kể chuyện: Bàn chân kì diệu
Tập đọc: Có chí thì nên
Tập làm văn: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân – Tuần 11 Tiếng Việt 4
Luyện từ và câu: Tính từ
Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện
Tuần 12. Có chí thì nên
Tập đọc: Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
Chính tả (Nghe-viết): Người chiến sĩ giàu nghị lực
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Ý chí – Nghị lực
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12
Tập đọc: Vẽ trứng
Tập làm văn: Kết bài trong bài văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Tính từ (tiếp theo)
Tập làm văn: Kể chuyện (kiểm tra viết)
Tuần 13. Có chí thì nên
Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao
Chính tả (Nghe-viết): Người tìm đường lên các vì sao
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí- Nghị lực
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 13
Tập đọc: Văn hay chữ tốt
Luyện từ và câu: Câu hỏi và dấu chấm hỏi
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
TIẾNG SÁO DIỀU

Tuần 14. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Chú đất nung
Chính tả (Nghe-viết): Chiếc áo búp bê
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi
Kể chuyện: Búp bê của ai
Tập đọc: Chú đất nung (tiếp theo)
Tập là văn: Thế nào là miêu tả?
Luyện từ và câu: Dùng câu hỏi vào mục đích khác
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 15. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Chính tả (Nghe-viết): Cánh diều tuổi thơ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 15
Tập đọc: Tuổi ngựa
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Tập làm văn: Quan sát đồ vật
Tuần 16. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Kéo co
Chính tả (Nghe – viết): Kéo co
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 16
Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá Bống”
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Luyện từ và câu: Câu kể
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Tuần 17. Tiếng sáo diều
Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao
Luyện từ và câu: Câu kể: Ai làm gì
Kể chuyện: Một phát minh nho nhỏ
Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật
Tuần 18: Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 4
NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT

Tuần 19. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Bốn anh tài
Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Kể chuyện: Bác đánh cá và gã hung thần
Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật
Tuần 20. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Chính tả (Nghe – viết): Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp
Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 20
Tập đọc: Trống đồng Đông Sơn
Tập làm văn: Miêu tả đồ vật (Kiếm tra viết)
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Sức khỏe
Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương
Tuần 21. Người ta là hoa đất
Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người
Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21
Tập đọc: Bè xuôi sông La
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
VẺ ĐẸP MUÔN MÀU

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Sầu riêng
Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Kể chuyện: Con vịt xấu xí
Tập đọc: Chợ tết
Tập làm văn: Luyện tập quan sát cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Hoa học trò
Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết
Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ – Cái đẹp
Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu
Tập đọc: Vẽ về cuộc sống an toàn
Chính tả (Nghe-viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân
Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 24
Tập đọc: Đoàn thuyền đánh cá
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Tập làm văn: Tóm tắt tin tức
Chính tả (Nghe – viết): Khuất phục tên cướp biển
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ?
Kể chuyện: Những chú bé không chết
NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM

Tuần 25. Những người quả cảm
Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Tập đọc: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 25 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối
Tuần 26. Những người quả cảm
Tập đọc: Thắng biển
Chính tả (Nghe – Viết): Thắng biển
Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 26
Tập đọc: Ga-vrốt ngoài chiến lũy
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Tuần 26 Tiếng Việt 4
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả cây cối
Tuần 27. Những người quả cảm
Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
Chính tả (Nghe – viết): Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Luyện từ và câu: Câu khiến
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 27
Tập đọc: Con sẻ
Tập làm văn: Miêu tả cây cối
Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 4
KHÁM PHÁ THẾ GIỚI

Tuần 29. Khám phá thế giới
Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Chính tả (Nhớ-viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 29 Tiếng Việt 4
Kể chuyện: Đôi cánh của Ngựa Trắng
Tập đọc: Trăng ơi… từ đâu đến?
Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Tuần 30. Khám phá thế giới
Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Chính tả (Nhớ-viết): Đường đi Sa Pa
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Du lịch – Thám hiểm – Tuần 30 Tiếng Việt 4
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 30
Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Luyện từ và câu: Câu cảm
Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn
Tuần 31. Khám phá thế giới
Tập đọc: Ăng-co Vát
Chính tả (Nghe – viết): Nghe lời chim nói
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 31
Tập đọc: Con chuồn chuồn nước
Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 31 Tiếng Việt 4
TÌNH YÊU CUỘC SỐNG

Tuần 32. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Chính tả (Nghe – viết): Vương quốc vắng nụ cười
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu
Kể chuyện: Khát vọng sống
Tập đọc: Ngắm Trăng + Không đề
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật – Tuần 32 Tiếng Việt 4
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu
Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật
Tuần 33. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan – Yêu đời
Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33
Tập đọc: Con chim chiền chiện
Tập làm văn: Miêu tả con vật
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 34. Tình yêu cuộc sống
Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ
Chính tả (Nghe – viết): Nói ngược
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lạc quan- yêu đời
Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34
Tập đọc: Ăn “Mầm đá”
Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu
Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn
Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 4
Các thể loại văn tham khảo lớp 4

Kể chuyện – Tập làm văn lớp 4
Tả đồ vật – Tập làm văn lớp 4
Tả cây cối – Tập làm văn lớp 4
Tả loài vật – Tập làm văn lớp 4
Tả vật nuôi trong vườn thú – Tập làm văn lớp 4
Tả cảnh – Tập làm văn lớp 4
Giới thiệu phong cảnh địa phương – Tập làm văn lớp 4
Viết thư – Tập làm văn lớp 4

Thuộc bộ sách