Tuyển Tập 150 Bài Văn Hay Lớp 4

Thể loại: Lớp 4 ;Giáo dục
Tác giả : Thái Quang Vinh
  • Lượt đọc : 235
  • Kích thước : 77.69 MB
  • Số trang : 144
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 317
  • Số lượt xem : 2.292
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách “Tuyển tập 150 bài văn hay lớp 4” là một tài liệu quý, giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm văn của mình. Đây là một môn học có tính chất thực hành toàn diện, tổng hợp, sáng tạo làm cơ sở vượt qua chặng đường đầu trên con đường học vấn, là tiền để để cho các em bước vào bậc trung học cơ sở.

Cuốn sách tuyển chọn các bài văn hay, đa dạng và đầy đủ các kiểu bài trong chương trình hiện hành. Các em sẽ tìm thấy trong cuốn sách này các hình thức hướng dẫn để tạo một đoạn văn hoàn chỉnh, một bài văn hay. Đó chính là tiền đề nhằm bồi dưỡng năng lực làm văn giỏi cho các em.