Sử Dụng Vốn Vay Có Hiệu Quả

Tác giả : Ngô Quang Huy
  • Lượt đọc : 257
  • Kích thước : 5.02 MB
  • Số trang : 88
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 142
  • Số lượt xem : 1.066
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sử Dụng Vốn Vay Có Hiệu Quả trên điện thoại
Cuốn sách cung cấp cho độc giả một số thông tin về quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng mắc trong quy trình vay vốn; giới thiệu một số điển hình đã sử dụng vốn vay có hiệu quả để vượt qua đói nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; đồng thời khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.