Xóa Đói Giảm Nghèo Bằng Phát Huy Nội Lực Của Tổ Chức Cộng Đồng

Thể loại: Kinh Tế – Quản Lý
Tác giả : Đặng Kim Sơn
  • Lượt đọc : 208
  • Kích thước : 1.00 MB
  • Số trang : 160
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 77
  • Số lượt xem : 1.238
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Xóa Đói Giảm Nghèo Bằng Phát Huy Nội Lực Của Tổ Chức Cộng Đồng trên điện thoại
Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tổ chức cộng đồng, về sự phát triển của tổ chức cộng đồng ở Việt Nam hiện nay; về vai trò và các hình thức tổ chức cộng đồng nhằm góp phần tập hợp người dân trong cộng đồng phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…