Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo

Tác giả : Hà Hưng Quốc
  • Lượt đọc : 385
  • Kích thước : 1.13 MB
  • Số trang : 277
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 495
  • Số lượt xem : 2.186
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo trên điện thoại
Nội Dung
Chương I Dẫn Nhập:
Tr.7 Đề Xuất Một Mô Hình Cho Lý Thuyết Lãnh Đạo
Tr.24 Những Hoang Đường Trong Vấn Đề Lãnh Đạo
Tr.31 Tản Mạn Về Những Trải Nghiệm Chung Quanh Vấn Đề Lãnh Đạo Tr.40 Vài Lời về Quyển Sách.

Chương II Khoa Học & Nghệ Thuật Lãnh Đạo:
Tr.47 Vận Dụng Bản Thân
Tr.48 Biết Chọn Lựa Và Phô Bày Một Thực Thể Thích Hợp
Tr.93 Biết Vun Bồi Kho Tàng Bản Thân
Tr.127 Biết Dọn Mình Để Bước Vào Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Giữ Mình Trong Lúc Gánh Vác Vai Trò Lãnh Đạo
Tr.131 Biết Lắng Nghe
Tr.152 Biết Thích Ứng
Tr.205 Biết Tái Tạo
Tr.228 Biết Rời Bỏ Vũ Đài Lãnh Đạo
Tr.250 Không Để Rớt Vào Con Đường Hư Hoại