Giáo trình Quản lý Đô Thị

  • Lượt đọc : 365
  • Kích thước : 11.64 MB
  • Số trang : 445
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 207
  • Số lượt xem : 2.002
  • Đọc trên điện thoại :
"Giáo trình Quản lý đô thị" do GS. TS. Nguyễn Đình Hương - Nhà giáo ưu tú, Trưởng bộ môn Kinh tế và Quản lý đô thị, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ, GVC Nguyễn Hữu Đoàn, Phó trưởng khoa Kinh tế - quản lý môi trường và đô thị đồng chủ biên, xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị. Tham gia biên soạn giáo trình gồm có:
ThS. Nguyễn Hữu Đoàn viết các chương I, VI, IX và chương X
TS. Lê Thanh Bình viết chương II; ThS. Nguyễn Ngọc Hiểu viết chương III
TS. Phan Kim Chiến viết chương IV
TS. Hoàng Văn Cường viết chương V
TS. Nguyễn Hồng Danh viết chương VII
TS. Phan Đăng Tuất, ThS. Nguyễn Ngọc Hiếu, TS. Lê Thanh Bình viết chương VIII.

Nội dung của giáo trình gồm 10 chương, mỗi chương tương ứng với một vấn đề lớn được đặt ra cho quản lý đô thị.