Giải bài tập và bài toán Cơ Sở Vật lý - Tập 2

Tác giả : Lương Duyên Bình
  • Lượt đọc : 586
  • Kích thước : 10.79 MB
  • Số trang : 291
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 290
  • Số lượt xem : 3.176
  • Đọc trên điện thoại :
Bao gồm các chương :
Chương 11 : Sự quay
Chương 12 : Sự lăn, Momen quay và momen xung lượng
Chương 13 : cân bằng và đàn hồi