Sự tiến hóa của vật lý

Thể loại: Vật Lý
Tác giả : Albert Einstein
  • Lượt đọc : 1.109
  • Kích thước : 2.95 MB
  • Số trang : 301
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 888
  • Số lượt xem : 5.517
  • Đọc trên điện thoại :
Hoàn toàn không dùng đến sự phức tạp của toán học, A. Einstein và L. Infeld đã phác họa vô cùng rõ ràng và thuyết phục những bước tiến hóa quan trọng nhất của khoa học vật lý. Xuyên suốt quyển sách này chính là tầm quan trọng của việc quan sát, vì mọi hiện tượng quanh ta, dù là bình thường nhất, luôn chứa đựng vô vàn bí ẩn. Và chính những bí ẩn ấy lại là tiền đề cho sự tiến hóa của khoa học.

Độc giả sẽ vô cùng bất ngờ khi khám phá rằng “lượng tử” cũng như “chuyển động”, nếu thật sự hiểu được “chuyển động” là gì.