Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 6 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Lưu Trí Dũng
  • Lượt đọc : 406
  • Kích thước : 9.12 MB
  • Số trang : 41
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 121
  • Số lượt xem : 1.293
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 6 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo trên điện thoại
MỤC LỤC

PHẦN MỘT. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Giới thiệu sách giáo khoa món Giáo dục thể chất 6

1.1. Quan điểm biên soạn

12. Những điểm mới của sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất 6

2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học

2.1. Phân tích ma trận nội dung/hoạt động

2.2. Phân tích kết cấu các chủ đề/bài học

2.3. Cấu trúc mỗi chủ đề/bài học theo các mạch kiến thức

2.4. Phân tích một số chủ để/bài học đặc trưng

3. Phương pháp dạy học/tổ chức hoạt động

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Giáo dục thể chất 6

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học/tổ chức hoạt động

4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục thể chất 6

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Giáo dục thể chất 6

5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của NXBGDVN

5.1. Cam kết hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí trong việc sử dụng nguồn tài nguyên sách và học liệu điện tử

5.2. Cách thức khai thác và hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên trong dạy học - môn Giáo dục thể chất 6.

6. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học

6.1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các học liệu phục vụ cho việc dạy - học môn Giáo dục thể chất 6

6.2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học

2. Một số lưu ý lập kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 6

PHẦN HAI. GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI/TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHẦN BA. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6

1. Kết cấu sách giáo viên

2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

Thuộc bộ sách

Sách liên quan