Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Toán 6 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Đức Huyên
  • Lượt đọc : 666
  • Kích thước : 11.57 MB
  • Số trang : 65
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 311
  • Số lượt xem : 2.230
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC

Phần một: Hướng dẫn chung

1. Giới thiệu sách giáo khoa (SGK) môn Toán lớp 67 hoạt động giáo dục (HĐGD)

1.1. Quan điểm biên soạn SGK môn Toán 6 Chân trời sáng tạo

1.2. Những điểm mới của SGK môn Toán 6 Chân trời sáng tạo

2. Phân tích cấu trúc sách và cấu trúc bài học

2.1. Phân tích ma trận nội dung / hoạt động

2.2. Phân tích kết cấu các bài học

2.3. Cấu trúc mỗi bài học theo các mạch kiến thức

2.4. Giới thiệu một số chủ để / bài học đặc trưng

3. Phương pháp dạy học / tổ chức hoạt động

3.1. Những yêu cầu cơ bản về phương pháp dạy học môn Toán 6

3.2. Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức dạy học / tổ chức hoạt động

4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập mòn Toán 6 7 HĐGD

4.1. Kiểm tra, đánh giá năng lực, phẩm chất

4.2. Một số gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong môn Toán / HĐGD

5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của NXBGDVN

6. Một số lưu ý về lập kế hoạch dạy học môn Toán / HĐGD

6.1. Thời lượng môn Toán 6

6.2. Kế hoạch dạy học môn Toán 6 theo học kì

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn tổ chức dạy học một số dạng bài / tổ chức hoạt động

Phần ba: Các nội dung khác

1. Hướng dẫn sử dụng sách giáo viên môn Toán 6 / HĐGD

1.1. Kết cấu sách giáo viên

1.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ sách tham khảo của NXBGDVN

2.1. Cấu trúc sách bổ trợ, sách tham khảo

2.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng tách bổ trợ sách tham khảo hỗ trợ SGK

Thuộc bộ sách

Sách liên quan