Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Công Nghệ 6 Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 345
  • Kích thước : 12.31 MB
  • Số trang : 61
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 128
  • Số lượt xem : 1.828
  • Đọc trên điện thoại :
Lời nói đầu

Nhằm giúp các giáo viên trung học cơ sở hiểu rõ những nội dung cơ bản trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tổ chức hoạt động dạy học môn Công nghệ lớp 6 hiệu quả, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn giáo viên Công nghệ 6 (Bộ sách: Chân trời sáng tạo).

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 3 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung về sách giáo khoa Công nghệ 6. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo khoa Công nghệ 6; về cấu trúc sách và cấu trúc mỗi chủ đề, bài học trong sách giáo khoa; về phương pháp tổ chức hoạt động; về phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; về khai thác thiết bị và học liệu trong tổ chức hoạt động cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Phần hai: Hướng dẫn tổ chức dạy học các dạng bài trong sách giáo khoa Công nghệ 6. Nội dung phần này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức dạy học các dạng bài trong sách giáo khoa Công nghệ 6, bao gồm: hướng dẫn dạy học cho dạng bài tích hợp theo chủ đề, hướng dẫn dạy học cho dự án học tập và hướng dẫn dạy học cho dạng bài ôn tập chương.

Phần ba: Các nội dung khác. Nội dung phần này chú trọng giới thiệu và hưởng dẫn cho giáo viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên Công nghệ 6 cũng như giới thiệu về sách bổ trợ, sách tham khảo cho mỗn học.

Tài liệu tập huấn dạy học theo sách giáo khoa Công nghệ 6 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và trên cơ sở kế thừa, phát triển những thành tựu đổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động theo định hướng phát triển năng lực. Do đó, các tác giả hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên khi triển khai đồng bộ, đại trà chương trình và sách giáo khoa Công nghệ 6. Đồng thời, tài liệu cũng được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh trên mọi vùng miền đất nước.

Tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu được hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn!

TÁC GIẢ

Thuộc bộ sách

Sách liên quan