Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 385 tháng 7 năm 2009

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 352
  • Kích thước : 6.09 MB
  • Số trang : 36
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 44
  • Số lượt xem : 959
  • Đọc trên điện thoại :
số 385 phát hành tháng 07 năm 2009.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách