Tạp chí Toán Học và Tuổi trẻ số 428 tháng 2 năm 2013

Thể loại: Toán Học
  • Lượt đọc : 385
  • Kích thước : 7.21 MB
  • Số trang : 36
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 46
  • Số lượt xem : 870
  • Đọc trên điện thoại :
số 428 phát hành tháng 02 năm 2013.
Một tạp chí toán học nổi tiếng của tiếng của Việt Nam, đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ học sinh chuyên toán đã đọc qua tạp chí này rồi.

Thuộc bộ sách