The Animal Atlas

Thể loại: Tiếng Anh ;Thiếu Nhi
Tác giả : Kenneth Lilly
  • Lượt đọc : 152
  • Kích thước : 15.22 MB
  • Số trang : 66
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 862
  • Số lượt xem : 3.693
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là một Atlas động vật dành cho các bạn yêu thích động vật bằng tiếng anh.
Đồng thời nó là một tài liệu tốt cho thiếu nhi hoặc người mới bắt đầu học tiếng anh qua hình ảnh