The Bird Atlas

Thể loại: Thiếu Nhi ;Tiếng Anh
Tác giả : Barbara Taylor
  • Lượt đọc : 218
  • Kích thước : 14.13 MB
  • Số trang : 66
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 453
  • Số lượt xem : 1.759
  • Đọc trên điện thoại :
Đây là một Atlas về chim bằng tiếng anh, rất phù hợp cho các bạn học và dạy tiếng anh, đồng thời cũng thêm sinh động cho các trẻ em phát triển tư duy học tiếng anh.