Tài liệu bồi dưỡng giáo viên môn Tiếng Anh 10 (Friends Global)

Thể loại: Lớp 10 ;Tiếng Anh
Tác giả : Vũ Mỹ Lan
  • Lượt đọc : 889
  • Kích thước : 3.43 MB
  • Số trang : 42
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 713
  • Số lượt xem : 3.965
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. KHÁI QUÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN TIẾNG ANH
1. Mục tiêu cấp trung học phổ thông
2. Yêu cầu cần đạt cấp trung học phổ thông
3. Phương pháp dạy học cấp trung học phổ thông
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cấp trung học phổ thông
5. Điều kiện tổ chức và thực hiện Chương trình tiếng Anh cấp trung học phổ thông
II. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LỚP 10
1. Thời lượng thực hiện Chương trình tiếng Anh lớp 10
2. Nội dung Chương trình tiếng Anh lớp 10
III. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 10 FRIENDS GLOBAL
1. Nguyên tắc, phương pháp biên soạn sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
2. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
3. Điểm nhấn của sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
4. Thời lượng dạy học sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
5. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
6. Tài nguyên và hợp phần bổ trợ sách giáo khoa TIẾNG ANH 10 Friends Global
PHẦN 2: GỢI Ý, HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ DẠNG BÀI