Lịch Sử 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Lịch Sử
Tác giả : Vũ Minh Giang
  • Lượt đọc : 25
  • Kích thước : 26.73 MB
  • Số trang : 150
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 7.832
  • Số lượt xem : 29.153
  • Đọc trên điện thoại :
Các em học sinh thân mến!

Các em đang có trong tay cuốn sách giáo khoa Lịch sử 10 thuộc bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Lịch sử là một môn học, thuộc nhóm Khoa học xã hội và Nhân văn, được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp ở cấp Trung học phổ thông. Cuốn sách này được biên soạn dành cho học sinh có thiên hướng lựa chọn nghề nghiệp là các ngành khoa học xã hội và nhân văn, cũng như những học sinh yêu thích và mong muốn tìm hiểu về những vấn đề đầy thú vị, hấp dẫn của lịch sử thế giới và lịch sử dân tộc.

Lựa chọn học Lịch sử 10, trước hết học sinh sẽ được tìm hiểu một số chủ mang tính nhập môn Lịch sử nói chung, cũng như một số chủ đề về lịch dé sử chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, văn minh của nhân loại và của dân tộc. Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ được tiếp cận với những chủ đề mang tính định hưởng nghề nghiệp, giúp mở rộng, nâng cao kiến thức và rèn luyện năng lực lịch sử, đáp ứng yêu cấu phân hoá sâu ở cấp Trung học phổ thông. Việc tìm hiểu những nội dung này còn giúp học sinh hiểu sâu hơn vai trò của Sử học trong đời sống thực tế, biết được những ngành nghề có liên quan đến lịch sử để có cơ sở định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng như có đủ năng lực để giải quyết những ảnh huống trong thực tiễn cuộc sống.

Hãy cùng hoạt động, tương tác với thây cô và các bạn, chủ động tìm kiếm thông tin, kết nối tri thức lịch sử với cuộc sống để chuẩn bị những gì tốt nhất cho tương lai của các em nhé!
Chúc các em học tập tốt và có những trải nghiệm thật bổ ích!