Chuyên Đề Học Tập Vật Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Vũ Văn Hùng
  • Lượt đọc : 4
  • Kích thước : 15.54 MB
  • Số trang : 82
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 8.126
  • Số lượt xem : 34.522
  • Đọc trên điện thoại :
Chuyên để học tập Vật lí 10 được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn chuyên đề này là coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh những không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong Chuyên đề học tập Vật lí 10 được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Chuyên đề học tập Vật lí 10 không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tim tôi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề của học tập và của thực tiễn cuộc sống. Các hoạt động học tập trong Chuyên đề học tập Vật lí 10 rất phong phú và đa dạng, từ cá nhân đến tập thể, từ học tập đến trải nghiệm cuộc sống, từ tự học đến học dưới sự hướng dẫn của thầy cô, từ tự đánh giá kết quả học tập của mình đến tham gia đánh giá kết quả học tập của các bạn.... Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật li nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo....

Ngoài việc phát triển những năng lực nêu trên, sách Chuyên đề học tập Vật lí 10 còn giúp học sinh biết cách tự học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện để học sinh được trao đổi, thuyết trình, hợp tác khi làm các dự án học tập, ý thức bảo vệ môi trường sống, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.... Các tác giả mong muốn Chuyên đề học tập Vật lí 10 sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này cũng như hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên. Hi vọng rằng sách sẽ góp phần giúp các em nhận biết được rõ hơn năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu cầu hướng nghiệp của mình.