Vật Lí 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Vật Lý
Tác giả : Vũ Văn Hùng
  • Lượt đọc : 18
  • Kích thước : 21.94 MB
  • Số trang : 142
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 3.084
  • Số lượt xem : 12.645
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo khoa Vật lí 10 với thông điệp kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa Vật II 10 được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sách giáo khoa Vật lí 10 không phải là cuốn sách trinh bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tim tôi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,...

Sách giáo khoa Vật lí 10 coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương pháp thực nghiệm. Việc coi trong phương pháp thực nghiệm còn được thể hiện ở hệ thống các bài thi nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển đến hiện đại, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng vật li dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa Vật lí 10 trình bày các bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài.

Các tác giả mong muốn sách giáo khoa Vật lí 10 sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này, không những giúp các em hiều rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn góp phần giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để bắt đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yếu cầu hướng nghiệp của mình.

Sách liên quan