Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Toán 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 144
  • Kích thước : 12.58 MB
  • Số trang : 69
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 129
  • Số lượt xem : 1.703
  • Đọc trên điện thoại :
Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG.
1. Khái quát về Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018
1.1. Mục tiêu chung của môn Toán
1.2. Mục tiêu của môn Toán cấp Trung học phổ thông .
1.3. Nội dung, thời lượng, yêu cầu cần đạt của môn Toán lớp 10
1.4. Những điểm cần chú ý về Chương trình và SGK Toán 10 2. Giới thiệu chung về SGK và Chuyên đề học tập Toán 10..
2.1. Quan điểm tiếp cận, biên soạn
2.2. Giới thiệu cấu trúc sách
2.3. Giới thiệu cấu trúc bài học
2.4. Ví dụ, phân tích một vài bài học đặc trưng minh hoạ cho những điểm mới của sách.
2.5. Khung kế hoạch dạy học (hay phân phối chương trình) gợi ý của nhóm tác giả.
3. Phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động
3.1. Định hướng, yêu cầu cơ bản chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Toán đáp ứng yêu cầu hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực
3.2. Hướng dẫn, gợi ý phương pháp, cách thức tổ chức dạy học/hoạt động
3.3. Hướng dẫn quy trình dạy học một số dạng bài học điển hình
4. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
4.1. Đánh giá theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực
4.2. Gợi ý, ví dụ minh hoạ (trong sách) về đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá, tự đánh giá
5. Giới thiệu tài liệu bổ trợ, nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học
5.1. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách giáo viên
5.2. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, tham khảo
5.3. Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác nguồn tài nguyên, học liệu điện tử, thiết bị dạy học
Phần hai. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
1. Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án)
2. Bài soạn minh hoạ