Tài Liệu Bồi Dưỡng Giáo Viên Sử Dụng Sách Giáo Khoa Ngữ Văn 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nhiều Tác Giả
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 16.76 MB
  • Số trang : 81
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 106
  • Số lượt xem : 1.770
  • Đọc trên điện thoại :
Phần một. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giới thiệu khái quát về sách giáo khoa. Ngữ văn 7
2. Phân tích cấu trúc sách
3. Phương pháp dạy học.
4. Hướng dẫn đánh giá kết quả giáo dục.
5. Hướng dẫn sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của NXBGDVN
6. Khai thác thiết bị và học liệu trong dạy học.
7. Một số lưu ý trong việc lập kế hoạch dạy học SGK Ngữ văn 7
Phần hai. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC
1. Hướng dẫn tổ chức dạy học đọc.
2. Hướng dẫn tổ chức dạy học thực hành tiếng Việt.
3. Hướng dẫn tổ chức dạy học viết.
4. Hướng dẫn tổ chức dạy học nói và nghe,
Phần ba. CÁC NỘI DUNG KHÁC
1. Hướng dẫn sử dụng SGV Ngữ văn 7
2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách bổ trợ, sách tham khảo của NXBGDVN.
3. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy

Sách liên quan