Sách Giáo Viên Chuyên Đề Học Tập Toán 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 10 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Huy Khoái
  • Lượt đọc : 148
  • Kích thước : 12.89 MB
  • Số trang : 90
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 833
  • Số lượt xem : 5.031
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 10 là tài liệu giúp giáo viên hiểu rõ các vấn đề về nội dung, mức độ yêu cầu, phương pháp giảng dạy sách Chuyên đề học tập Toán 10. Cũng có thể hiểu Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 10 là tài liệu hướng dẫn sử dụng sách Chuyên đề học tập Toán 10 trong công tác dạy học.

Với mong muốn tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 10 chủ yếu làm rõ các vấn đề sau:

1. Chương trình môn Toán cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả vấn đề phương pháp dạy học được cụ thể hoá trong Chuyên đề học tập Toán 10 như thế nào.
2. Ý tưởng của tác giả ẩn sau cấu trúc bài học và từng nội dung cụ thể mà giáo viên cần hiểu rõ để truyền tải cho học sinh.
3. Một số gợi ý trong việc tổ chức học tập trên lớp như tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong sách, bao gồm cả các bài luyện tập, vận dụng.
4. Cung cấp đáp án cho các hoạt động, câu hỏi, bài luyện tập trên lớp, bài vận dụng và bài tập trong sách Chuyên để học tập Toán 10.

Với tinh thần đó, Sách giáo viên Chuyến để học tập Toán 10 gồm hai phần:

- Phần một: Hướng dẫn chung. Phần này trình bày các vấn đề như: Chương trình (mục tiêu và những điểm cần lưu ý); Giới thiệu chung về sách Chuyên đề học tập Toán 10 (quan điểm biên soạn, cấu trúc tập Toán 10 (4 nội dung, cấu trúc các bài học, phương pháp tiếp cận); Phương pháp dạy học, đánh giá kết quả giáo dục.
• Phần hai: Hướng dẫn cụ thể. Phần này sẽ đi vào từng chương, bài với nội dung, thời lượng và mục tiêu cần đạt; một số gợi ý về cách tổ chức giảng dạy hay thực hiện các phần quan trọng của mỗi bài học;

Đáp số/hướng dẫn/lời giải cho các câu hỏi, bài luyện tập tại lớp, bài vận dụng và bài tập trong sách Chuyên để học tập Toán 10.

Hi vọng, Sách giáo viên Chuyên đề học tập Toán 10 sẽ là tài liệu hữu ích cho giáo viên khi giảng dạy Chuyên để học tập Toán 10.