Sách Giáo Viên Giáo Dục Thể Chất 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Duy Quyết
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 23.37 MB
  • Số trang : 151
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 116
  • Số lượt xem : 1.499
  • Đọc trên điện thoại :
Sách giáo viên Giáo dục thể chất 7 được biên soạn trên cơ sở:

Tuân thủ định hướng đồi mới giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển nền giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Bám sát các tiêu chuẩn sách giáo khoa mới theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Nội dung và tiến trình giáo dục thể chất được thiết kế với phương chấm:

Phản ánh nội dung cơ bản của sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7. Hỗ trợ giáo viên dạy học theo hướng tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, thực hiện chuyền hoá quá trình giáo dục thành tự giáo dục.

Tôn trọng vai trò chuyên môn, sức sáng tạo của nhà giáo.

Tạo điều kiện để giáo viên và nhà trường "Được quyền tham gia xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục của môn học phù hợp với tinh hình thực tế ở địa phương, nhà trường".

Sách giáo viên Giáo dục thể chất 7 chất gồm hai phần

Phần 1. Những vấn đề chung

Phần 2. Nội dung và phương pháp dạy học các chủ đề Tập thể tác giả trân trọng giới thiệu cuốn sách tới thầy, cô giáo, hi vọng cuốn sách sẽ góp phần tạo ra những thành công của nhà trường trong tiến trinh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Mặc dù tập thể tác giả và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết cho việc biên soạn sách, song không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được góp ý của quý thầy, cô giáo.