Sách Giáo Viên Toán 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
Tác giả : Hà Huy Khoái
  • Lượt đọc : 3
  • Kích thước : 37.31 MB
  • Số trang : 266
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 537
  • Số lượt xem : 3.608
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sách Giáo Viên Toán 7 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống trên điện thoại
Sách giáo viên Toán 7 thuộc bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, là tài liệu giúp GV Toán THCS hiểu rõ các vấn đề về nội dung, mức độ yêu cầu, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Toán lớp 7 dựa theo sách giáo khoa Toán 7 của cùng bộ sách. Cũng có thể hiểu sách giáo viên Toán 7 là tài liệu hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa Toán 7 trong công tác dạy học. Với mong muốn tạo điều kiện cho GV chủ động, sáng tạo trong giảng dạy, sách giáo viên Toán 7 chủ yếu làm rõ các vấn đề sau:
- Chương trình Toán THCS, bao gồm cả vấn đề phương pháp dạy học được cụ thể hoá trong Toán 7 như thế nào.
- Những vấn đề về nội dung mà Toán 7 có thể còn chưa thể hiện hết vì nhiều lí do khác nhau.
- Những ý tưởng của tác giả ẩn sau cấu trúc sách, cấu trúc bài học.... mà GV cần hiểu rõ để truyền tải cho HS. Một số gợi ý trong việc tổ chức học tập trên lớp cũng như tổ chức thực hiện các hoạt động được thiết kế trong sách, bao gồm cả các bài luyện tập, thực hành, vận dụng....
Cung cấp đáp án cho các hoạt động câu hỏi, bài luyện tập trên lớp và một số bài tập về nhà. - Gợi ý tổ chức thực hiện các hoạt động trải nghiệm ngoài giờ lên lớp. Với tinh thần đó, sách giáo viên Toàn 2 gồm hai phần:

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Phần này sẽ trình bày các vấn đề như: chương trình (mục tiêu và những điểm cần lưu ý); giới thiệu chung về sách giáo khoa Toán 7 (quan điểm biên soạn, cấu trúc nội dung, cầu trúc các bài học, phương pháp tiếp cận và cách xây dựng hệ thống bài tập); phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.
Phần II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ
Phần này sẽ đi vào từng chương, bài với nội dung, thời lượng và mục tiêu cần đạt; một số gợi ý về cách tổ chức giảng dạy hay thực hiện các cấu phần quan trọng của mỗi bài học đáp án (nếu cần) cho một số câu hỏi, bài luyện tập tại lớp và bài tập về nhà.
Hi vọng sách giáo viên Toán 7 sẽ là tài liệu hữu ích cho GV khi giảng dạy sách giáo khoa Toán 7.