Tin học 7 (Bài tập) - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tác giả : Hà Đặng Cao Tùng
  • Lượt đọc : 251
  • Kích thước : 10.91 MB
  • Số trang : 94
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 964
  • Số lượt xem : 6.276
  • Đọc trên điện thoại :
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng
Bài 1. Thiết bị vào - ra
Bài 2: Phần mềm máy tính
Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Bài 5. Ứng xử trên mạng Chủ đề 4. Ứng dụng tin học.
Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính
Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính Bài 8. Công cụ hỗ trợ tinh toán
Bài 9. Trình bày bằng tinh Bài 10. Hoàn thiện bảng tính
Bài 11. Tạo bài trình chiều
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiều

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân
Bài 16. Thuật toán sắp xếp