Thế giới phù thủy - Tập 1 : Lớp học bốn phù thủy

Thể loại: Thiếu Nhi ;Truyện
Tác giả : Diana Wynne Jones
  • Lượt đọc : 475
  • Kích thước : 8.25 MB
  • Số trang : 67
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 67
  • Số lượt xem : 1.619
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thế giới phù thủy - Tập 1 : Lớp học bốn phù thủy trên điện thoại
Lần này chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với một thế giới phù thủy khác.
Có nhiều loại thế giới phù thủy như loại của Harry Potter, loại của Sabrina, và lần này là thế giới của những phù thủy nhỏ như Cat và Gwendolen.
Phù thủy thì phù thủy, họ cũng có những điểm chung giống như chúng ta, có nghĩa là ai tốt bụng thì được thương, và ai ác độc thì bị ghét.
Có khác chăng là phù thủy có phép thuật, và phù thủy ác thường sử dụng phép thuật một cách bừa bãi. Cho nên, thế giới phù thủy cũng phải dùng đến luật pháp để điều hành, có những hình phạt dành cho phù thủy lớn và những luật lệ dành cho phù thủy bé.
Trong tập này, bạn sẽ làm quen với bốn phù thủy bé, và hãy đoán xe ai mới thực sự là đại phù thủy trong bốn nhân vật này.

Thuộc bộ sách